се опитва да защити нашата планета и вярва, че всяка малка стъпка в тази посока ще помогне тя да остане красиво място.

Гордеем се, че всички наши опаковки могат да се рециклират. Знаем, че това е малка част от опазването на планетата, но продължаваме да работим в тази посока. Имайки предвид това, бихме искали да насърчим всички ни клиенти да рециклират опаковките на нашите продукти и да възприемат по-устойчиво отношение.

Нашите опаковки

Сътрудничим си с Ecoembes. Ecoembes е организация с нестопанска цел, която организира рециклирането на леки домакински опаковки в Европа.
Екоембс обединява усилията на граждани, правителства и предприятия, като дава възможност рециклирането на опаковки да стане практично и така да се развие кръговата икономика.
Всички наши продукти се предлагат на пазара със символа Ecoembes, който гарантира, че нашият продукт е направен с рециклируеми компоненти и процесът му на рециклиране е гарантиран.
Повече информация на адрес: www.ecoembes.com

Нашите служители мислят
и действат устойчиво

Вярваме, че даването на личен пример е много важно. Както в офисите, така и у дома, всички наши служители прилагат устойчиви практики - от изключване на електрическите уреди, когато не ги използваме, до разумно използване на водата, както и намаляване на отпадъците и рециклиране. Ние ги подкрепяме и даваме насоки как да намалят отпадъците и вредните емисии на работното място. Намаляваме до минимум използването на нерециклируеми консумативи и приветстваме и подкрепяме разделното събиране на отпадъци. Екипите ни редовно провеждат инициативи за въвеждане на нови екологосъобразни практики и навици, което се приветства и възнаграждава.